Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0656-C01, Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
 
Бенефициент: ГРАНЕКС БЪЛГАРИЯ ООД
 
Обща стойност: 79 800 лв., от които 67 830 лв. европейско и 11 970 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 08.03.2021 г.
Край: 08.06.2021 г.