СОФИЯ


София - 1606, България
ул. "Даскал Манол" 1
вх. Г, ап. 42
Тел. (02) 9516004 - счетоводство
Факс (02) 9516005 - счетоводство

 


Интернет:www.granexbg.com

Клон РАЗГРАД


П.К. 10, 7200 Разград, България
Тел. (084) 660369
Факс (084) 660968
Управител:  0888442333
Търговски отдел: 0888344361
Диспечери на автопарка: 0885331945,
0889642000


E-mail: razgrad@granexbg.com